ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะดัน
มะดัน
Garcinia schomburgkiana Pierre.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Clusiaceae (Guttiferae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia schomburgkiana Pierre.
 
  ชื่อไทย มะดัน
 
  ชื่อท้องถิ่น มะดัน
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ มะดันเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก-กลาง สูง 5-10 ม. ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มเขียวชอุ่ม มีรัศมีทรงพุ่มประมาณ 4-5 ม. เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม ลำต้นตรงมีกิ่งแขนงแตกตั้งฉาก ออกรอบลำต้น ปลายกิ่งโค้งลง กิ่งแขนงมีเปลือกสีเขียวเข้ม
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้าม ใบรูปหอก เนื้อใบหนาและเหนียว ขนาด 2.5-6x9-12 ซม. ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ไม่มีขน บางครั้งออกเป็นคู่หรือช่อ 3 ดอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 4 กลีบ
 
  ดอก ดอก ออกดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 3-6 ดอก ตามซอกใบ มีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศผู้ ดอกสีเหลืองอมส้ม กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ ค่อนข้างกลม กลีบดอกมี 4 กลีบ รูปรีแกมรูปไข่ ปลายกลีบดอกมน ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้ 10-12 อัน
 
  ผล ผล รูปรีปลายแหลม ผิวเรียบสีเขียว เป็นมันลื่น มีรสเปรี้ยว เมล็ดมี 3-4 เมล็ด ติดกัน
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบและราก เป็นยาดอกเปรี้ยวเค็ม และปรุงเป็นยาต้ม รับประทานแก้กระษัย แก้ระดูเสีย ขับฟอกโลหิต เป็นยาระบายอ่อนๆ ยาสกัดเสมหะในลำคอดี
- ผล เป็นยาสกัดเสมหะในลำคอดี และ เป็นอาหาร
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบตามลำธาร และหนองบึงในป่าดงดิบแล้ง มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันมีการปลูกทั่วไปตามบ้านเรือนหรือสวน พบได้ทุกภาคของประเทศไทย
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง