ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา พิลังกาสา
พิลังกาสา
Ardisia polycephala Wall.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ MYRSINACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ardisia polycephala Wall.
 
  ชื่อไทย พิลังกาสา
 
  ชื่อท้องถิ่น ตีนจำ (เลย) , ผักจำ ผักจ้ำแดง (เชียงใหม่, เชียงราย)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น ขนาดเล็ก สูง 1-4 เมตร แต่อาจสูงได้ถึง 10 เมตร ลำต้นตั้งตรง กิ่งก้านกลม หรือเป็นเหลี่ยม สีน้ำตาลอมเทา กิ่งอ่อนสีน้ำตาลแดง แตกกิ่งก้านสาขารอบๆ ต้นมาก
 
  ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับกันเป็นคู่ ๆ ตามข้อต้น ลักษณะใบเป็นรูปไข่ ปลายแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ไม่มีจักร ใบจะหนา ใหญ่ มีสีเขียวเป็นมัน
 
  ดอก ดอกออกเป็นช่ออยู่ตามปลายกิ่ง หรือตามส่วนยอด ดอกมีสีชมพูอมขาว
 
  ผล ผลรูปทรงกลมแป้น ผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว 6 มิลลิเมตร ผลอ่อนสีแดง เมื่อสุกมีสีม่วงเข้ม เมล็ดเดี่ยว กลม
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ แก้โรคตับพิการ แก้ท้องเสีย แก้ไอ แก้ลม
- ดอก ใช้ฆ่าเชื้อโรค แก้พยาธิ
- เมล็ด แก้ลมพิษ
- ราก แก้กามโรค และหนองใน พอกปิดแผล ถอนพิษงู
- ต้น แก้โรคผิวหนัง โรคเรื้อน
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบในป่าผลัดใบและป่าดิบในที่สูง
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง