ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา พญาไร้ใบ
พญาไร้ใบ
Sarcostemma acidum Voigt sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ ASCLEPIADACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Sarcostemma acidum Voigt sp.
 
  ชื่อไทย พญาไร้ใบ
 
  ชื่อท้องถิ่น พญาไร้ใบ (ทั่วไป); เคียะเทียน (เหนือ) ; เคียะจีน (เชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ยืนตืนขนาดเล็ก สูง 4 - 7 เมตร ไม่มีหนาม แตกกิ่งก้านสาขามาก รูปทรงกระบอกสีเขียวเกลี้ยง
 
  ใบ ใบเดี่ยว ออกเฉพาะที่ช่อส่วนปลายยอด ใบลอรูปเป็นแผ่นขนาดเล็ก ร่วงง่าย
 
  ดอก ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ใบประดับสีเหลืองอ่อน ดอกตัวผู้ตัวเมียไม่มีกลีบดอก อยู่ในช่อเดียวกัน
 
  ผล ผลแห้งแตกได้
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใช้ยางขาวแต้มก้นหูด หัวริดสีดวงทวาร
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง