ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เหว, ตะเคียนหนู
เหว, ตะเคียนหนู
Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Combretaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill.
 
  ชื่อไทย เหว, ตะเคียนหนู
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้แหว(คนเมือง), ไฮ่มะแห้ว(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน มีรสฝาดแช่น้ำหรือต้มดื่มแก้อาการท้องร่วง(คนเมือง)
ใบและกิ่ง ต้มน้ำดื่มแก้อาการท้องเสีย(ปะหล่อง)
- ยอดอ่อน มีรสฝาดนำไปผสมกับหญ้าให้วัวกินแก้อาการท้องร่วง(คนเมือง)
ลำต้น ใช้ทำฟืนหรือถ่าน(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง