ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Java tea, Kidney Tea Plant, Cat's Whiskers
Java tea, Kidney Tea Plant, Cat's Whiskers
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lamiaceae ( Labiatae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. sp.
 
  ชื่อไทย หญ้าหนวดแมว
 
  ชื่อท้องถิ่น บางรักป่า (ประจวบคีรีขันธ์) พยับเมฆ (กรุงเทพฯ) อีตู่ดง (เพชรบูรณ์)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ พืชล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นกิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม สูง 0.3-0.8 เมตร
 
  ใบ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ขอบใบหยัก แผ่นใบสีเขียวเข้ม
 
  ดอก ดอกช่อ ออกตรงปลายยอด มี 2 พันธุ์ ชนิดดอกสีขาวอมม่วงอ่อน กับพันธุ์ดอกสีฟ้า บานจากล่างขึ้นข้างบน เกสรเพศผู้เป็นเส้นยาวยื่นออกมานอกกลีบดอก
 
  ผล ผล เป็นผลแห้งไม่แตก
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ขับปัสสาวะ
- ทั้งต้น แก้โรคไต ขับปัสสาวะ รักษาโรคกระษัย รักษาโรคปวดตามสันหลัง และบั้นเอว รักษาโรคนิ่ว รักษาโรคเยื่อจมูกอักเสบ
- ใบ รักษาโรคไต รักษาโรคปวดข้อ ปวดหลัง ไขข้ออักเสบ ลดความดันโลหิต รักษาโรคเบาหวาน ลดน้ำขับกรดยูริคแอซิดจากไต
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง