ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เสม็ด
เสม็ด
Melaleuca Cajuputi, Melaleuca leucadendra Linn. var. minor Duthie sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ MYRTACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Melaleuca Cajuputi, Melaleuca leucadendra Linn. var. minor Duthie sp.
 
  ชื่อไทย เสม็ด
 
  ชื่อท้องถิ่น เสม็ด
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ต้น สูง 5-25 เมตร เรือนยอดแคบ ลำต้นมักบิด เปลือกสีขาวนวลเป็นแผ่น บางๆ เรียงซ้อนกันเป็นปึกหนานุ่ม เปลือกชั้นในบางสีน้ำตาล ยอดอ่อนกิ่งอ่อน และใบอ่อน มีขนสีขาวเป็นมัน
 
  ใบ แผ่นใบ รูปหอก กว้าง 1.5-4 ซม. ยาว 5-10 ซม. ปลายใบ และโคนใบแหลมมีเส้นแยกออกจากโคนใบ 5-7 เส้นขนานกันและไปจรดกันที่ปลายใบ
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ไม้ ใช้ทำเสา เสารั้ว และใช้เผาถ่านได้ดี
- เปลือก ใช้มุงหลังคา กั้นฝาขนำ และใช้คลุกกับชัน(ยาง)พะยอม ทำไต้
- ดอกและยอดอ่อน มีรสเผ็ด.ใช้เป็นผักจิ้มน้ำพริกได้
- น้ำมันที่สกัดจากใบ ใช้เป็นยาดมรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ,ใช้ทาภายนอกแล ะรักษาโรคปวดข้อรูมาติสซัม
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ เป็นพันธุ์ไม้ที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ป่าพรุที่มีน้ำท่วมในหน้าฝน และในหน้าแล้งมีไฟไหม้ป่าอยู่เป็นประจำ ซึ่งพันธุ์ไม้ชนิดอื่นๆ จะไม่สามารถปรับตัวได้คงเหลือแต่เสม็ดที่ขึ้นเป็นกลุ่ม เรียกกันว่า " ป่าเสม็ด
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง