ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ว่านกาบหอย
ว่านกาบหอย
Commelinaceae sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Commelinaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Commelinaceae sp.
 
  ชื่อไทย ว่านกาบหอย
 
  ชื่อท้องถิ่น กาบหอยแครง ว่านหอยแครง (กรุงเทพฯ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุก สูง 20-45 ซม. ลำต้นอวบใหญ่ แตกใบรอบเป็นกอ
 
  ใบ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงซ้อนเป็นวงรอบ รูปใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ หลังใบสีเขียว ท้องใบสีม่วงแดง เนื้อใบหนา
 
  ดอก ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ แต่ละช่อประกอบด้วยใบประดับสีม่วงปนเขียว รูปหัวใจคล้ายหอยแครง มี 2 กาบ โคนกาบทั้งสองประกบเกยซ้อนและโอยหุ้มดอกสีขาว ดอกสีขาวเล็กอยู่รวมเป็นกระจุก กลีบดอก 3 กลีบ รูปไข่ สีขาว แผ่นกลีบหนา เกสรเพศผู้มี 6 อัน ผล รูปรี กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 3.5 มม. มีขนเล็กน้อย
 
  ผล ผลแก่แตกออกเป็น 3 ซีก เมล็ดเล็ก
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้ไอ อาเจียนเป็นโลหิต แก้ฟกช้ำภายใน เนื่องจากพลัดตกจากที่สูงหรือหกล้มฟาดถูกของแข็ง แก้บิด ถ่ายเป็นเลือด แก้ปัสสาวะเป็นเลือด
- ดอก รสชุ่มเย็น ต้มกับเนื้อหมูรับประทาน ใช้ขับเสมหะ แก้ไอแห้งๆ แก้อาเจียนเป็นโลหิต เลือดกำเดาออก ห้ามเลือด แก้ปัสสาวะเป็นเลือด แก้ไอเป็นเลือด แก้บิดถ่ายเป็นเลือด
 
  อ้างอิง สุนทรี สิงหบุตรา, 2536. สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด. โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ มีปลูกกันตามบ้านเรือนและตามป่าทั่วไป ป่าเบญจพรรณ ขยายด้วยการแตกหน่อ
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง