ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กอมก้อ (แมงลัก)
กอมก้อ (แมงลัก)
Ocimum basilicum L.f. var. citratum Back
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Apiaceae ( Labiatae )
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum basilicum L.f. var. citratum Back
 
  ชื่อไทย ผักแมงลัก
 
  ชื่อท้องถิ่น กอมก้อ กอมก้อขาว (ภาคเหนือ), ผักอีตู่ (อีสาน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นพืชล้มลุก ลำต้นตรง โคนต้นแข็ง สูงประมาณ 40-65 ซ.ม. แตกกิ่งก้าน ทุกส่วนมีกลิ่นหอม
 
  ใบ ใบ เดี่ยว สีใบสีนวล ใบมีขนอ่อน ๆ ใบเรียงตรงข้ามเป็นคู่ ๆ
 
  ดอก ดอก ช่อออกที่ปลายยอด ช่ออาจเป็นช่อเดี่ยว หรือแตกออกเป็นช่อย่อย ๆ ดอกบานจากข้างล่างขึ้นข้างบน กลีบรองดอกจะคงทนและขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเป็นผล กลีบดอกสีขาวแบ่งเป็น 2 ปาก ร่วงง่าย เกสรตัวผู้จะยื่นยาวกว่ากลีบดอก ดอกย่อยออกโดยรอบก้านช่อเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นมีดอกย่อย 6 ดอก แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 3 ดอก ดอกตรงกลางจะบานก่อน และช่อดอกย่อยที่อยู่ชั้นล่างสุดของก้านช่อดอกจะบานก่อน
 
  ผล ผล 1 ดอกมีผล 4 ผล ขนาดเล็ก คือเมล็ดแมงลัก รูปร่างรูปรีไข่ สีดำ
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เมล็ด ออกฤทธิ์เป็นยาระบาย โดยการเพิ่มปริมาตรของกากอาหารกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ ใบใช้ขับลม
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
สุนทรี สิงหบุตรา, 2536. สรรพคุณสมุนไพร 200 ชนิด. โอ เอส พริ้นติ้งเฮาส์, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ ชอบขึ้นในดินที่มีอินทรียวัตถุสูง ระบายน้ำได้ดีแสงแดดจัด
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง