ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ���������������������
เข็มขาว
Ixora finlaysoniana Wall. ex. G. Don.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ RUBIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora finlaysoniana Wall. ex. G. Don.
 
  ชื่อไทย เข็มไม้
 
  ชื่อท้องถิ่น เข็มพระราม (กรุงเทพ), เข็มปลายสาน(ตานี),เข็มขาว(พายัพ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้พุ่มขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง เป็นพรรณไม้พุ่มแน่น ลักษณะลำต้นคล้ายเข็มญี่ปุ่น ลำต้นอาจสูงประมาณ 5 - 10 ฟุต
 
  ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่เวียนสลับรอบๆ ลำต้นและกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปรีขอบขนาย ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม ขนาดของใบกว้างประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว ยาว 3 นิ้วค่อนข้างหนาเขียวสด
 
  ดอก ดอกเป็นช่อขนาดใหญ่เป็นช่อสั้นแต่แน่นทึบ ก้านดอกจะยาวกว่าดอกเข็มอื่น ๆ ปลายดอกแยกออกเป็น 4 กลีบ ปลายกลีบดอกมนโค้ง ไม่แหลม ช่อดอกจะออกต่าง ๆ กัน ดอกมีสีขาว
 
  ผล เป็นเม็ดกลม อ่อนเป็นสีเขียว ห่ามเป็นสีแดงและแก่เป็นสีดำ
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ราก ต้มกินแก้โรคตา และกินเป็นยาเจริญอาหาร
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ ชอบพื้นที่กลางแจ้ง แสงแดดจัด
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง