ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เข็มขาว
เข็มขาว
Ixora finlaysoniana Wall. ex. G. Don.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ RUBIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora finlaysoniana Wall. ex. G. Don.
 
  ชื่อไทย เข็มไม้
 
  ชื่อท้องถิ่น เข็มพระราม (กรุงเทพ), เข็มปลายสาน(ตานี),เข็มขาว(พายัพ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้พุ่มขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง เป็นพรรณไม้พุ่มแน่น ลักษณะลำต้นคล้ายเข็มญี่ปุ่น ลำต้นอาจสูงประมาณ 5 - 10 ฟุต
 
  ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่เวียนสลับรอบๆ ลำต้นและกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปรีขอบขนาย ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม ขนาดของใบกว้างประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว ยาว 3 นิ้วค่อนข้างหนาเขียวสด
 
  ดอก ดอกเป็นช่อขนาดใหญ่เป็นช่อสั้นแต่แน่นทึบ ก้านดอกจะยาวกว่าดอกเข็มอื่น ๆ ปลายดอกแยกออกเป็น 4 กลีบ ปลายกลีบดอกมนโค้ง ไม่แหลม ช่อดอกจะออกต่าง ๆ กัน ดอกมีสีขาว
 
  ผล เป็นเม็ดกลม อ่อนเป็นสีเขียว ห่ามเป็นสีแดงและแก่เป็นสีดำ
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ราก ต้มกินแก้โรคตา และกินเป็นยาเจริญอาหาร
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ ชอบพื้นที่กลางแจ้ง แสงแดดจัด
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง