ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ก้างปลาแดง
ก้างปลาแดง
Phyllanthus pulcher Wall. ex Müll.Arg.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Euphorbiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus pulcher Wall. ex Müll.Arg.
 
  ชื่อไทย ว่านธรณีสาร
 
  ชื่อท้องถิ่น เสนียด (กรุงเทพฯ), กระทืบยอบ (ชุมพร) ,ตรึงบาดาล (ประจวบคีรีขันธ์) , ก้างปลาดิน ดอกใต้ใบ (นครศรีธรรมราช) , คดทราย (สงขลา) , ก้างปลาแดง ครีบยอด (สุราษฎร์ธานี), รุรี (สตูล) , ก้างปลา (นราธิวาส)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้พุ่มสูง 1-1.5 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล มีรอยแผลใบชัดเจน
 
  ใบ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 0.8-1.3 ซม. ยาว 1.5-2.5 ซม. โคนใบเบี้ยว ปลายใบมน ขอบใบเรียบ หลังใบและท้องใบเรียบ สีเขียว
 
  ดอก ดอก ดอกแยกเพศอยู่ต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้ออกเป็นกระจุกตามซอกใบ กลีบดอกมี 4 กลีบ ดอกเพศเมียออกตามซอกใบในส่วนของก้านใบ ดอกห้อยลง กลีบดอกมี 6 กลีบ โคนติดกัน สีม่วงแดง ปลายแหลมมปลายเป็นสีเขียว ขอบจักเป็นฝอย
 
  ผล ผล รูปทรงกลม สีน้ำตาลอ่อน
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ใบแห้ง ใช้บดเป็นผงแทรกพิมเสน ใช้กวาดคอเด็ก แก้เด็กตัวร้อน แก้พิษตานทรางของเด็กได้ดี และขับลมในลำไส้
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ พบกระจายบริเวณป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูงไม่เกิน 400 ม.
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง