ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ฮว่านง๊อก
ฮว่านง๊อก
Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Acanthacea
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk
 
  ชื่อไทย ฮว่านง๊อก
 
  ชื่อท้องถิ่น ฮว่านง๊อก
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ฮวานง็อกเป็นไม้พุ่มเตี้ยสูงไม่เกิน 3 เมตร เป็นพันธุ์ไม้ใบ
 
  ใบ ใบอ่อนมีสีเขียว ปลายใบแหลม ออกตามโคนง่ามใบด้านบนของใบมีสีเขียวเป็นมันเงา ส่วนล่างของใบจะหยาบ มีใบมาก เมื่อเด็ดยอดอ่อน จะแตกกิ่งสาขาตามโคนก้านใบเป็นทรงพุ่ม แตกกิ่งก้านสาขามาก
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - รักษาคนสูงอายุ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ทำงานหนัก เกิดประสาทหลอน
- รักษาเป็นไข้หวัด ความดันโลหิตสูง ท้องไส้ไม่ปกติ
- รักษาอาการมีบาดแผล เคล็ด ขัดยอก กระดูกหัก
- รักษาอาการทางเดินอาหารไม่ปกติ
- รักษาอาการโรคกระเพาะอาหาร โรคเลือดออกในลำไส้ เกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ- รักษาอาการคอพอก ตับอักเสบ
- รักษาอาการไตอักเสบ ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขุ่นข้น
- รักษาอาการโรคมะเร็งปอดมีอาการปวดต่างๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้รับประทานต่อไป 100-200 ใบ อาการจะหายขาด
- รักษาโรคตาทุกชนิด เช่น ตาแดง ตาต้อ ตาห้อเลือด
- รักษาอาการมดลูกหย่อนของหญิงคลอดบุตรใหม่ได้ผลดี ช่วยให้มดลูกเข้าอู่
- รักษาโรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตต่ำ โรคประสาทอ่อนๆ (เพื่อเป็นการสนับสนุน
เหตุผลโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งผู้เขียนก็เป็น จึงกินเข้าไปครั้งละ 5 ใบ เช้า-เย็น 1 วัน
อาการ หน้ามืดหนักหัวหายไป รู้สึกสบาย เบาสมอง)
- สามารถใช้กับสัตว์ได้ จากเอกสารระบุว่าใช้กับไก่ชนหลังจากชนไก่แล้ว ต้องการให้ไก่ฟื้นจากอาการบาดเจ็บ ให้ไก่กินใบของต้นสมุนไพรฮว่านง็อก จะฟื้นตัวได้เร็ว
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง