ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Custard apple, Sugar apple Bullock's heart
Custard apple, Sugar apple Bullock's heart
Annona reticulata L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Annonaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona reticulata L.
 
  ชื่อไทย น้อยโหน่ง
 
  ชื่อท้องถิ่น หมักเก็ดแฮด(ไทลื้อ), มะหำงัว(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(ไทลื้อ,เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง