ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะแว้งป่า
มะแว้งป่า
Lycianthes biflora (Lour.) Bitter
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Solanaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycianthes biflora (Lour.) Bitter
 
  ชื่อไทย มะแว้งป่า
 
  ชื่อท้องถิ่น บ่ะดีดโย่, ผักดีดป่า(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน แกงหรือนึ่งเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง