ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา สามร้อยยอด, สามร้อยยอดอ่อน
สามร้อยยอด, สามร้อยยอดอ่อน
Lycopodium cernuum L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lycopodiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopodium cernuum L.
 
  ชื่อไทย สามร้อยยอด, สามร้อยยอดอ่อน
 
  ชื่อท้องถิ่น บ่าโชนโย่(ลั้วะ), เดี่ยปวง(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นพืชล้มลุก แตกกิ่งขนานออกไปตามพื้นดิน กิ่งแตกแบบ dichotomous branching
 
  ใบ ใบเป็นใบเดี่ยว เป็นเส้น เรียงรอบลำต้น โครงสร้างสืบพันธุ์เรียกว่าสตรอบิลัส (strobilus) ออกที่ปลายยอด
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ทั้งต้น ต้มน้ำอาบรักษาอาการมือเท้าชาหรือใช้ต้มน้ำร่วมกับ ใบช่านโฟว(ว่านน้ำเล็ก) ลำต้นป้วงเดียตม เครือไฮ่มวย ต้นถ้าทาง เมีย ใบสะโกวเดี๋ยง(เดื่อฮาก) ใบอิ่มบั๊วะ(หนาดหลวง) ใบจ้ากิ่งยั้ง (ก้านเหลือง) ใบทิ่นหุ้งจา(ฝ่าแป้ง)ให้สตรีหลังคลอดบุตรที่อยู่ไฟ อาบเพื่อช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น(ถ้าหาสมุนไพรได้ไม่ครบก็ให้ ใช้เท่าที่หาได้)(เมี่ยน)
- ทั้งต้น ใช้ประกอบในพิธีกรรม(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง