ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ลิเภาหางไก่
ลิเภาหางไก่
Lygodium circinatum (Burm.f.) Sw.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Schizaeaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Lygodium circinatum (Burm.f.) Sw.
 
  ชื่อไทย ลิเภาหางไก่
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักกูดง้อง(คนเมือง), เจี้ยนตาซุย(เมี่ยน), ชั้วขัว(ม้ง), เต่วีเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), บ่ะกูดงอ(ลั้วะ), ผักกูดก๊อง(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน ประกอบอาหาร เช่น แกงจืด(เมี่ยน)
ยอดอ่อน ประกอบอาหารหรือลวกจิ้มน้ำพริก(ม้ง)
ยอดอ่อน ประกอบอาหารได้ เช่น ใช้ใส่แกง, หน่อไม้ ลวกกินจิ้มน้ำพริก(คนเมือง)
- ราก ต้มน้ำดื่มมีสรรพคุณช่วยถอนพิษ แก้อาการเบื่ออาหาร(คนเมือง)
ใบ ต้มแล้วเอาน้ำอาบ แก้ผื่นคัน(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง