ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา สารภี, สารภีดอย, สารภีป่า
สารภี, สารภีดอย, สารภีป่า
Anneslea fragrans Wall.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Theaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Anneslea fragrans Wall.
 
  ชื่อไทย สารภี, สารภีดอย, สารภีป่า
 
  ชื่อท้องถิ่น ทื่อปลอ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล สัตว์มักชอบกิน(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง