ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ลิเภาป่า
ลิเภาป่า
Lygodium polystachyum Wall. ex Moore
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Schizaeaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Lygodium polystachyum Wall. ex Moore
 
  ชื่อไทย ลิเภาป่า
 
  ชื่อท้องถิ่น ชั้วะ(ม้ง), เจี้ยนตาซุย(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน รับประทานได้ใช้ลวกหรือใส่แกงจืด(ม้ง,เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง