ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา โงะ,บ่ะโงะ,ลำแป้ด,ผักนกป่า(ลั้วะ), กรึนพง(ขมุ)
โงะ,บ่ะโงะ,ลำแป้ด,ผักนกป่า(ลั้วะ), กรึนพง(ขมุ)
Macropanax sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Araliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Macropanax sp.
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น โงะ,บ่ะโงะ,ลำแป้ด,ผักนกป่า(ลั้วะ), กรึนพง(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ กินกับลาบหรือลวกเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ลั้วะ)
ยอดอ่อน รับประทานกับลาบ(ขมุ)
ยอดและใบอ่อน นำมาห่อเกลือกินแทนเมี่ยง(ลั้วะ)
ใบ ใส่แกง มีกลิ่นหอม(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง