ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ป่าบุกต้นเดียว
ป่าบุกต้นเดียว
Maesa glomerata K. Larsen
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Myrsinaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Maesa glomerata K. Larsen
 
  ชื่อไทย ป่าบุกต้นเดียว
 
  ชื่อท้องถิ่น ด่อกะล่อยอะต้าง(ปะหล่อง), ขอบด้ง(ขมุ), เบ่าชั้ว(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ สับเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงในอาหารประเภทลาบ หรือรับประทานสดกับน้ำพริก มีรสเปรี้ยวฝาด(ปะหล่อง)
- ราก นำมาต้มน้ำดื่มร่วมกับรากของก่อนเพหระ ช่วยเพิ่มน้ำนมให้กับสตรีหลังคลอดบุตร(ขมุ)
ใบ นำไปต้มน้ำอาบรักษาอาการผื่นคัน (ใช้ได้กับทั้งผู้ใหญ่และเด็ก)(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง