ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กำลังช้างสาร, ข้าวสารหลวง
กำลังช้างสาร, ข้าวสารหลวง
Maesa montana A.DC.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Myrsinaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Maesa montana A.DC.
 
  ชื่อไทย กำลังช้างสาร, ข้าวสารหลวง
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำคริก(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 4 ม.
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ หรือเวียนรอบ รูปขอบขนาน รูปรี หรือรูปใบหอก กว้าง 3-9 ซม. ยาว 10-20 ซม. ปลายแหลมมาก โคนแหลม ขอบจักฟันเลื่อย หรือหยักซี่ฟัน เส้นแขนงใบข้างละ 6-10 เส้น ก้านใบยาว 1-1.5 ซม.
 
  ดอก ช่อดอกออกตามง่ามใบ และบริเวณเหนือรอยแผลใบ ยาว 1-5 ซม. ก้านดอกยาว 1-2 มม. โคนก้าน และปลายก้านดอกมีใบประดับรูปไข่ หรือรูปสามเหลี่ยม เล็กมาก กลีบเลี้ยงโคนติดกัน ปลายหยัก 5 หยัก รูปไข่ กลีบดอกสีขาว โคนติดกันคล้ายรูประฆัง ยาวประมาณ 1 มม. ปลายหยัก 5 หยัก ค่อนข้างกลม เกสรเพศผู้ 5 อัน ก้านชูอับเรณูสั้นติดแนบที่โคนกลีบดอก อับเรณูเล็กมาก รังไข่ส่วนล่างอยู่ในถ้วยกลีบเลี้ยง และส่วนบนสูงกว่าวงกลีบเลี้ยงเล็กน้อย
 
  ผล ผลค่อนข้างรี หรือเกือบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ปลายผลมีก้านเกสรเพศเมียติดอยู่ เมล็ดเล็กมาก และมีจำนวนมาก
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
http://www.rspg.or.th/plants_data/plantdat/myrsinac/mmonta_2.htm
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง