ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กำลังช้างเผือก
กำลังช้างเผือก
Maesa permollis Kurz
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Myrsinaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Maesa permollis Kurz
 
  ชื่อไทย กำลังช้างเผือก
 
  ชื่อท้องถิ่น กำลังควายหงาน(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ต้มน้ำดื่มช่วยบำรุงกำลัง และบำรุงเลือด(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง