ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Myrsinaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Maesa ramentacea (Roxb.) A.DC.
 
  ชื่อไทย ข้าวสารหลวง
 
  ชื่อท้องถิ่น ตุ๊ดเงย(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก
 
  ใบ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงแบบสลับ แผ่นใบรูปรี ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ฐานใบมน เนื้อใบหนา ผิวใบเกลี้ยง
 
  ดอก ช่อดอกออกที่ปลายยอดแบบช่อแยกแขนง ก้านดอกย่อยสั้น กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีขาว
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ลำต้น ใช้ทำฟืน(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง