ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ยี่หุบ, มณฑาดอย
ยี่หุบ, มณฑาดอย
Magnolia liliifera (L.) Baill. var. obovata (Korth.)Govaerts
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Magnoliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Magnolia liliifera (L.) Baill. var. obovata (Korth.)Govaerts
 
  ชื่อไทย ยี่หุบ, มณฑาดอย
 
  ชื่อท้องถิ่น พอหน่อเตอ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง