ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา พะบ้าง, สร้อยส้ม ใหญ่
พะบ้าง, สร้อยส้ม ใหญ่
Mallotus sp.1
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Euphorbiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Mallotus sp.1
 
  ชื่อไทย พะบ้าง, สร้อยส้ม ใหญ่
 
  ชื่อท้องถิ่น กะแจกวา, กะแจเล(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น ตากแห้งแล้วต้มน้ำดื่มรักษาโรคกระเพาะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง