ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะม่วงป่า
มะม่วงป่า
Mangifera caloneura Kurz
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Anacardiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera caloneura Kurz
 
  ชื่อไทย มะม่วงป่า
 
  ชื่อท้องถิ่น จ๋องบั้วกู่(ม้ง), มะม่วงป่า(คนเมือง), แผละเส้ดโย(ลั้วะ), มะโมงเดี๋ยง(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ : เป็นไม้ต้นสูงได้ถึง 20 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกเป็นร่อง
 
  ใบ ใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ ยาว 10-20 ซม. กว้าง 3-6 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบถึงหยักเป็นคลื่น ฐานใบมนถึงแหลม
 
  ดอก ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงที่ปลายยอด ช่อดอกตั้งขึ้นคล้ายช่อฉัตร มีกลื่นหอม กลีบดอกสีขาวหรือสีเหลืองนวล มี 4-5 กลีบ เกสรเพศผู้สีเหลือง
 
  ผล ผลเป็นผลเดี่ยว มีเนื้อผลมาก เมล็ดเดี่ยว
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(ลั้วะ,ม้ง,เมี่ยน)
- เนื้อไม้ ใช้ทำโครงสร้างส่วนต่างๆของบ้าน เช่น ฝาบ้าน(ม้ง,คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง