ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะม่วงป่า
มะม่วงป่า
Mangifera sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Anacardiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera sp.
 
  ชื่อไทย มะม่วงป่า
 
  ชื่อท้องถิ่น ไฮ่เบร่ม้ง(ปะหล่อง), ตะแคมีเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), โหม่งเหม่ง(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล รับประทานได้(กะเหรี่ยงแดง)
- เปลือกต้น ใช้เป็นสีย้อมธรรมชาติให้สีน้ำตาลโดยนำไปทุบหรือสับแล้วต้มกับเส้นฝ้าย ใบฝรั่ง และกล้วยดิบ เป็นเวลา 1 ชม. (ปะหล่อง)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ลั้วะ)
- เนื้อไม้ ใช้ทำฟืน(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง