ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา แคหางค่าง
แคหางค่าง
Markhamia stipulata Seem. var. kerrii Sprague
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Bignoniaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Markhamia stipulata Seem. var. kerrii Sprague
 
  ชื่อไทย แคหางค่าง
 
  ชื่อท้องถิ่น แคหางค่าง(คนเมือง), แคว(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ต่าด้าวเดี๋ยง(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ขนที่ฝักแก่ เอาใช้ยัดหมอนแทนนุ่น(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ใช้ทำโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น ไม้กระดานทำ ฝาบ้าน(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
เนื้อไม้ ใช้ทำด้ามปืน(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง