ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เพี๊ยะเยือง,ลำยั้ง,บะเขางัว
เพี๊ยะเยือง,ลำยั้ง,บะเขางัว
Marsdenia sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Asclepiadaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Marsdenia sp.
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น เพี๊ยะเยือง,ลำยั้ง,บะเขางัว(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผล จิ้มเกลือรับประทาน มีรสเปรี้ยว(ลั้วะ)
ใบ ห่อใบตองแล้วนำไปปิ้งไฟ นำมากินกับเกลือแบบเมี่ยง(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง