ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา จุกนารี, โคลงเคลง
จุกนารี, โคลงเคลง
Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Melastomataceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl.
 
  ชื่อไทย จุกนารี, โคลงเคลง
 
  ชื่อท้องถิ่น บ่าอ้า(คนเมือง), ไม้พารา(ไทใหญ่), กะหละเอ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), สะหล่าเปล(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก กิ่งก้านเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่แกมรูปใบหอก โคนใบมน ปลายใบแหลม แผ่นใบมีขนแข็งปกคลุมทั้งสองด้าน ดอกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงออกตามปลายกิ่ง กลีบดอกและกลีบเลี้ยงมีอย่างละ 4 กลีบ อับเรณูเรียวยาวปลายเป็นจะงอยรูปตัวเอส (S) ผลแบบแคปซูล รูปคนโฑ มีเมล็ดเป็นจำนวนมาก
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(กะเหรี่ยงเชียงใหม่,กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน,คนเมือง)
- ราก ต้มน้ำดื่มแก้อาการปวดหลังปวดเอวและโรคริดสีดวง(คนเมือง)
ทั้งต้น ใช้เข้ายาสารพัดโรค(ไทใหญ่)
กิ่งและราก เข้ายาแก้อาการท้องเสียร่วมกับมะจั่วบิ๊ พอแว และ กะเชบอ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ พบขึ้นตามที่โล่ง ทุ่งหญ้า และสันเขาที่ชื้นแฉะ สามารถพบได้จนถึงระดับความสูง 2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง