ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา โกฐทั้งเก้า(คนเมือง)
โกฐทั้งเก้า(คนเมือง)
Angelica sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Apiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Angelica sp.
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น โกฐทั้งเก้า(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ทั้งต้น รับประทานสดกับลาบ มีกลิ่นหอม(คนเมือง)
- ทั้งต้น เป็นยาสมุนไพรในกลุ่มยาบำรุงกำลังร่วมกับ เหงือกปลาหมอ หรือม้ากระทืบโรง(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง