ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เท้ายายม่อมหลวง
เท้ายายม่อมหลวง
Melochia umbellata (Houtt.) Stapf
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Sterculiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Melochia umbellata (Houtt.) Stapf
 
  ชื่อไทย เท้ายายม่อมหลวง
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำพอต๊าด(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง