ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Kitchen mint
Kitchen mint
Mentha cordifolia Opiz ex Fresen
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lamiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Mentha cordifolia Opiz ex Fresen
 
  ชื่อไทย สะระแหน่
 
  ชื่อท้องถิ่น - ด่อโหมโล่ม(ปะหล่อง), พอซี่มือ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), พอเซมึ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), แปะชิด/ขอบหยอด(เมี่ยน) - หอมด่วน, หอมเตือน (ภาคเหนือ), สะระแหน่สวน (ภาคกลาง), มักเงาะ, สะแน่, หอมเดือน (ภาคใต้), ป้อห่อ [3]
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ พืชไม้เลื้อยคลุมดิน ระบบรากฝอย มีรากตื้น ลำต้น มีขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านสาขามากและเลื้อยปกคลุมผิวดิน ขนสั้นนิ่มปกคลุมทุกส่วนของลำต้น กลิ่นหอม
ใบ เป็นใบเดี่ยวออกตรงกันข้าม ก้านใบสั้น ใบรูปไข่ ปลายใบกลมมน ขอบใบหยักแบบซีฟัน [3]
 
  ใบ ใบ เป็นใบเดี่ยวออกตรงกันข้าม ก้านใบสั้น ใบรูปไข่ ปลายใบกลมมน ขอบใบหยักแบบซีฟัน [3]
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบ รับประทานสดกับลาบ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน,ปะหล่อง,เมี่ยน)
ใบ ใช้ประกอบอาหาร เช่น ยำ แกง(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
- ใบ ตำผสมกับคาวตอง หญ้าเอ็นยืด และบัวบก ใช้ประคบบริเวณที่เอ็นขาด(ปะหล่อง)
- สรรพคุณความเชื่อ
ใบ รสหอมร้อน ขับเหงื่อ แก้หืด แก้ปวดท้อง ขับลมในกระเพาะลำไส้ แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ พอกหรือทาแก้ปวด บวม ผื่นคัน
ประโยชน์ทางอาหาร ช่วยแต่งกลิ่นให้อาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น หรือใช้รับประทานเป็นผักสด ผักแนมลาบ พล่า ยำ ก้อย แหนมหรือหมูยอ ช่วยดับกลิ่นคาว
ประโยชน์อื่นๆ สกัดน้ำมันระเหยที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม แต่งกลิ่นอาหาร ไอศกรีม ยาและเครื่องสำอาง [3]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[3] สมพร ภูติยานันต์, 2551. สมุนไพรใกล้ตัว เล่ม 13 : สมุนไพรแต่งสี กลิ่น รส. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลย์การพิมพ์, เชียงใหม่.
 
  สภาพนิเวศ พบได้ทั่วไป ชอบขึ้นตามที่ลุ่มชื้นแฉะ ชอบดินร่วงซุย
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง