ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา - Ironwood - Iron Wood, Indian Rose Chestnut [1]
- Ironwood - Iron Wood, Indian Rose Chestnut [1]
Mesua ferrea L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Clusiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Mesua ferrea L.
 
  ชื่อไทย บุนนาค
 
  ชื่อท้องถิ่น - ก้ำก่อ(ไทใหญ่) - ก๊าก่อ (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน) ก้ำก่อ (เงี้ยว – แม่ฮ่องสอน) ปะนาคอ (มลายู – ปัตตานี) สารภีดอย (เชียงใหม่) [7]
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นโตเท่าต้นมะพร้าว หรืออาจจะโตกว่าก็ได้ ลักษณะของลำต้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยม ตรงโคนจะกว้าง ส่วนตรงปลายยอดจะเป็นรูปแหลม และลำต้นจะมีความสูงประมาณ 8-12 ซม.
ใบ จะเป็นใบเดี่ยวหนาทึบ ลักษณะใบจะเป็นสีเขียวรูปไข่ยาวเรียวแคบ ริมขอบใบเรียบ ส่วนท้องใบจะเป็นสีนวลอมเทาเป็นมัน คล้ายใบมะปราง ใบจะมีความยาวประมาณ 7-15 ซม. และกว้างประมาณ 2-3 ซม.
ดอก เป็นดอกเดี่ยว หรืออาจจะออกเป็นกระจุกๆ ประมาณ 2-3 ดอก ดอกจะมีขนาดโตเท่าดอกเทียนเป็นสีขาวนวลบาง กลีบดอกจะมีประมาณ 5 กลีบ และมีกลิ่นหอม
เกสร เกสรตัวผู้จะเป็นฝอยสีเหลืองมีจำนวนมาก ส่วนกลีบรองดอกนั้นจะหนาแข็ง และจะทนอยู่จนเป็นผล
ผล จะมีลักษณะเป็นรูปไข่ และแข็ง [1]
 
  ใบ ใบ จะเป็นใบเดี่ยวหนาทึบ ลักษณะใบจะเป็นสีเขียวรูปไข่ยาวเรียวแคบ ริมขอบใบเรียบ ส่วนท้องใบจะเป็นสีนวลอมเทาเป็นมัน คล้ายใบมะปราง ใบจะมีความยาวประมาณ 7-15 ซม. และกว้างประมาณ 2-3 ซม.
 
  ดอก ดอก เป็นดอกเดี่ยว หรืออาจจะออกเป็นกระจุกๆ ประมาณ 2-3 ดอก ดอกจะมีขนาดโตเท่าดอกเทียนเป็นสีขาวนวลบาง กลีบดอกจะมีประมาณ 5 กลีบ และมีกลิ่นหอม
เกสร เกสรตัวผู้จะเป็นฝอยสีเหลืองมีจำนวนมาก ส่วนกลีบรองดอกนั้นจะหนาแข็ง และจะทนอยู่จนเป็นผล
 
  ผล ผล จะมีลักษณะเป็นรูปไข่ และแข็ง [1]
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - กิ่ง นำมาทำฐานรองพานดอกไม้ไหว้พระ ถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์(ไทใหญ่)
- ใบ ใช้รักษาบาดแผลที่ถูกของมีคมและแหลม รักษาเสมหะในคอ กะพี้
ดอก ใช้ปรุงเป็นยาหอมบำรุงดวงจิต บำรุงเลือด และรักษาลม รักษาอาการร้อนอาการอ่อนเพลีย
เมล็ด บีบให้มีน้ำมัน รักษาโรคปวดตามข้อ และใช้ทารักษา โรคผิวหนัง
ผล มีฤทธิ์ช่วยขับเหงื่อ และฝาดสมาน
ราก ใช้เป็นยาขับลมในลำไส้ [1]
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[1] วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 2548. พจนานุกรมสมุนไพรไทย. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. รวมสาส์น (1977) จำกัด. กรุงเทพ ฯ.
[7] ก่องกานดา ชยามฤต, 2540. สมุนไพรไทยตอนที่ 6 . ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง