ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา เทียนข้าวเปลือก, ผักชีลาว
เทียนข้าวเปลือก, ผักชีลาว
Anethum graveolens L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Apiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Anethum graveolens L.
 
  ชื่อไทย เทียนข้าวเปลือก, ผักชีลาว
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักชีช้าง(คนเมือง), ผักชีฝรั่ง(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือลาบ(คนเมือง)
ใบ รับประทานกับลาบ(เมี่ยน)
- ยอดอ่อน ทุบแล้วใช้ทาจมูกแก้อาการคัดจมูกหรือใช้พอกศีรษะ แก้อาการหวัด(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง