ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Champak, Orange chempaka
Champak, Orange chempaka
Michelia champaca L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Magnoliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Michelia champaca L.
 
  ชื่อไทย จำปา
 
  ชื่อท้องถิ่น ก้างส่า (ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ จำปาเป็นไม้ต้น สูง 10–30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มโปร่ง ลำต้นเปลาตรง เปลือกต้นสีขาวปนเทา ค่อนข้างเรียบ
 
  ใบ ยอดอ่อนมีหูใบหุ้ม ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ใบรูปรีแกมขอบขนานถึงรูปใบหอก กว้าง 4–10 ซม. ยาว 5–20 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมนหรือสอบ
 
  ดอก ดอกเดี่ยวสีเหลืองส้ม ออกตามซอกใบ มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกรวมกัน 12–15 กลีบ กลีบรูปหอกกลับ เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก รังไข่รวมกันเป็นแท่ง
 
  ผล ผลกลุ่มรูปรีหรือรูปไข่ เปลือกแข็ง เปลือกผลมีจุดสีขาวขรุขระโดยรอบ ผลแก่สีน้ำตาล แตกด้านข้าง เมล็ดสีดำค่อนข้างกลม
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง