ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา จำปีป่า
จำปีป่า
Michelia floribunda Finet
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Magnoliaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Michelia floribunda Finet
 
  ชื่อไทย จำปีป่า
 
  ชื่อท้องถิ่น จำปีป่า(ไทใหญ่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้ทำโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น ไม้กระดานทำ ฝาบ้าน(ไทใหญ่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง