ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หางรอก
หางรอก
Miliusa velutina (Dunal) Hook.f.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Annonaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Miliusa velutina (Dunal) Hook.f.
 
  ชื่อไทย หางรอก
 
  ชื่อท้องถิ่น ขางหัวหมู(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น นำไปต้มในน้ำ 3 แก้วแล้วเคี่ยวจนเหลือน้ำประมาณ 1 แก้ว นำน้ำที่ได้ มาอมรักษาอาการปากเปื่อย(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง