ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ผักเยี่ยววัว, หางไหลแดง
ผักเยี่ยววัว, หางไหลแดง
Millettia caerulea Baker
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Millettia caerulea Baker
 
  ชื่อไทย ผักเยี่ยววัว, หางไหลแดง
 
  ชื่อท้องถิ่น อ้อยแสนสวน, หญ้าเงี่ยวงัว(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เครือ ต้มน้ำดื่มรวมกับดู่เครือ และไม้ออดแอด ใช้แก้อาการปวดหลังปวดเอว(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง