ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หมึสะปายควาย
หมึสะปายควาย
Millettia sp.2
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Millettia sp.2
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น หมึสะปายควาย(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น ใช้มัดสิ่งของแทนเชือก(ลั้วะ)
- ลำต้น ตัดแล้วนำของเหลวที่ไหลออกจากลำต้นดื่มแก้อาการกระหายน้ำ ลำต้น ดองเหล้าดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง