ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หญ้าปันยอด,ไมยราพ (ต้นเล็ก)
หญ้าปันยอด,ไมยราพ (ต้นเล็ก)
Mimosa pudica L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Mimosaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Mimosa pudica L.
 
  ชื่อไทย หญ้าปันยอด,ไมยราพ (ต้นเล็ก)
 
  ชื่อท้องถิ่น ชั้วจ้างหม่อ(ม้ง), เมี่ยงยอบ(เมี่ยน), เหญิบ(ขมุ), หญ้าปั๊นยอบ(ไทลื้อ), หญ้าปันยอด(คนเมือง), ซ่อแชเต่อยุ้ยเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ทั้งต้น ต้มน้ำดื่มร่วมกับชื้อเจาะ(หญ้างวงช้าง)แก้อาการปวดท้อง (ผู้ชายห้ามกินเพราะจะทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ)(ม้ง)
ทั้งต้น ตากแห้งแล้วใช้ต้มน้ำดื่มแก้อาการมีไข้สูง(เมี่ยน)
ทั้งต้น ต้มรวมกับแป่โลเหมาะ แล้วใช้ผ้าชุบน้ำประคบบริเวณที่กระดูกหัก(กะเหรี่ยงแดง)
ทั้งต้น ตากแห้งแล้วทำเป็นมัดต้มดื่มร่วมกับ ลูกใต้ใบ ปู เลย หญ้าเอ็นยืด ดื่มแทนน้ำชา แก้อาการปัสสาวะขัด(คนเมือง)
ทั้งต้น เป็นส่วนประกอบในยาสมุนไพรสำหรับอบตัวแก้อาการปวดเมื่อยร่วมกับหัวไพล ตะไคร้ ฮ่อมเกี่ยว และพืชอีกหลายชนิด(ไทลื้อ)
ทั้งต้น ต้มน้ำดื่มเป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูง(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[2] สมพร ภูติยานันต์, 2546. สมุนไพรใกล้ตัว เล่ม 6 : สมุนไพรที่เป็นพิษ. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลย์การพิมพ์, เชียงใหม่.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง