ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กระท่อม, กระทุ่ม
กระท่อม, กระทุ่ม
Mitragyna sp.3
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rubiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitragyna sp.3
 
  ชื่อไทย กระท่อม, กระทุ่ม
 
  ชื่อท้องถิ่น หนั่งม่อป่อยรุ่ย(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น เคี้ยวกินสดหรือต้มน้ำดื่มแก้อาการพิษ รู้สึกพะอืดพะอม จากการรับประทานเนื้อหมู ช่วยล้างกลิ่นคาว(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง