ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กระท่อม
กระท่อม
Mitragyna speciosa (Roxb.) Korth.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rubiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitragyna speciosa (Roxb.) Korth.
 
  ชื่อไทย กระท่อม
 
  ชื่อท้องถิ่น ไม้หลองเลาะ(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ยืนต้นขนาดกลาง
ใบหนาทึบ ก้านใบและเส้นใบชัดเจน ก้านใบและเส้นใบมีสีแดง อีกชนิดหนึ่งก้านใบและเส้นใบสีเขียว แก่นและเนื้อไม้แข็ง
ดอกเป็นช่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. สีเหลืองลักษณะเหมือนดอกกระถิน [2]
 
  ใบ ใบหนาทึบ ก้านใบและเส้นใบชัดเจน ก้านใบและเส้นใบมีสีแดง อีกชนิดหนึ่งก้านใบและเส้นใบสีเขียว แก่นและเนื้อไม้แข็ง
 
  ดอก ดอกเป็นช่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. สีเหลืองลักษณะเหมือนดอกกระถิน [2]
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ลำต้น ใช้ทำไม้รองหลังคา(คนเมือง)
- เปลือกต้น นำไปแช่น้ำผสมกับเปลือกต้นซ้อเสี้ยนแล้วใช้ พ่นเป็นยาฆ่าแมลง(คนเมือง)
- ลำต้น ใช้ทำฟืน(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
[2] สมพร ภูติยานันต์, 2546. สมุนไพรใกล้ตัว เล่ม 6 : สมุนไพรที่เป็นพิษ. วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตุลย์การพิมพ์, เชียงใหม่.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง