ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Pickerel weed
Pickerel weed
Monochoria vaginalis (Burm.f.) C.Presl ex Kunth
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Pontederiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Monochoria vaginalis (Burm.f.) C.Presl ex Kunth
 
  ชื่อไทย ผักเขียด, ขาเขียด
 
  ชื่อท้องถิ่น บ่ะตบ,บ่ะลิม(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบอ่อน รับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง