ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ������������������������������������������������������, ������������������������������������������������������, ���������������������������������������������������������������
ชรักดง, ตึ่งใส, สลักป่า
Morinda angustifolia Roxb. var. scabridula Craib
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rubiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Morinda angustifolia Roxb. var. scabridula Craib
 
  ชื่อไทย ชรักดง, ตึ่งใส, สลักป่า
 
  ชื่อท้องถิ่น แข้งไก่(คนเมือง), ชั่วกู๊ตึ (ยาเขาควาย)(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ต้มดื่มน้ำแก้อาการท้องเสีย(คนเมือง)
ราก ต้มรับประทานเป็นยารักษาโรคความดันโลหิตสูง (ขุดขายได้ราคา ขีดละ 100 บาท)(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง