ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ���������������, ������������������
พญาดง, ผักไผ่
Persicaria chinensis (L.) H. Gross
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Polygonaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Persicaria chinensis (L.) H. Gross
 
  ชื่อไทย พญาดง, ผักไผ่
 
  ชื่อท้องถิ่น หน่อกล่ะอึ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), ปร้างเจงบั้ว(ปะหล่อง), มีส้อย,ลำถ้อย(ลั้วะ), โพ้งลิ่น(เมี่ยน)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ยอดอ่อน ย่างไฟกินกับน้ำพริก ผลสุก รับประทานได้ มีรสเปรี้ยว(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ใบ สับให้ละเอียดเป็นส่วนผสมในการทำลาบ(ปะหล่อง)
ยอดอ่อน รับประทานโดยจิ้มกับเกลือ, ผลสุก รับประทานได้(ลั้วะ)
- ใบ ต้มน้ำดื่มเป็นยาทำให้หยุดมีประจำเดือน สำหรับสตรีที่มีอายุ มากแล้วและต้องการให้ประจำเดือนหมด (ห้ามใช้กับสตรีที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์และสตรีมีครรภ์เป็นอันขาด) นอกจากนี้อาจใช้ดื่ม เป็นยาแก้อาการปัสสาวะขัดได้ (สำหรับสตรีที่ยังไม่หมดประจำเดือน ห้ามใช้ในขณะที่มีรอบเดือน)(เมี่ยน)
- ใบ ต้มน้ำแล้วนำน้ำต้มที่ได้ไปเป็นส่วนผสมในการทำแป้งเหล้า(เมี่ยน)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง