ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ������������������, ������������������������������
ดันหมี, ก้านเหลือง
Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Icacinaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz
 
  ชื่อไทย ดันหมี, ก้านเหลือง
 
  ชื่อท้องถิ่น มักยังกึ๊ด(ขมุ), ต้องหลัวเย้ง(ม้ง), จ้ากิ่งยั้ง(เมี่ยน), มะขมขี้สาก(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ยืนต้น สูง 2-7 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีเทา ถึงน้ำตาล กิ่งก้าน เรียวยาว ปลายกิ่งมีขนละเอียด ผลสด รูปกระสวย สีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีม่วงน้ำเงินหรือดำ
 
  ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปวงรี เนื้อใบเหนียวและหนา กว้าง 3-8 ซม.ยาว 10-16 ซม. ก้านใบสีเหลือง
 
  ดอก ดอกช่อ ออกดอกที่ซอกใบ เป็นช่อสั้นๆ ดอกย่อย 2-3 ดอกแยกเพศ อยู่กันคนละต้น กลีบดอกสีขาวแกมเขียว เชื่อมติดกันเป็นหลอด
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เมล็ด นำมาต้มรับประทาน(ขมุ)
ผล เผาไฟแล้วกินเนื้อข้างใน(คนเมือง)
- เมล็ด เป็นยาระบาย, ใบ ต้มน้ำดื่มแก้อาการปัสสาวะขัด(คนเมือง)
ใบ ใช้ต้มน้ำร่วมกับ ใบช่านโฟว(ว่านน้ำเล็ก) ลำต้นป้วงเดียตม เครือไฮ่มวย ต้นถ้าทางเมีย ใบสะโกวเดี๋ยง(เดื่อฮาก) ใบอิ่มบั๊วะ (หนาดหลวง) ต้นเดี่ยปวง(สามร้อยยอด) ใบทิ่นหุ้งจา(ฝ่าแป้ง) ให้ สตรีหลังคลอดบุตรที่อยู่ไฟอาบเพื่อช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น(ถ้าหาสมุนไพรได้ไม่ครบก็ให้ใช้เท่าที่หาได้)(เมี่ยน)
- เปลือกลำต้น ขูดแล้วนำมาตากแห้งผสมยาสูบ(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
ลักษณะ http://www.qsbg.org/database/plantdb/mdp/mdpdetails.asp?id=246
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง