ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ������������������������������
หนามเฮื้อง
Acacia caesia (L.) Willd. var. subnuda (Craib) I.C.Nielsen
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Mimosaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia caesia (L.) Willd. var. subnuda (Craib) I.C.Nielsen
 
  ชื่อไทย หนามเฮื้อง
 
  ชื่อท้องถิ่น เครือมวก(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เปลือกต้น ทุบๆแล้วแช่น้ำให้เป็นฟองหรือแช่น้ำซาวข้าวใช้สระผม(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง