ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา หางไหล,หางไหลแดง
หางไหล,หางไหลแดง
Derris sp.5
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Derris sp.5
 
  ชื่อไทย หางไหล,หางไหลแดง
 
  ชื่อท้องถิ่น เกระหยื่อ(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), กรึ๊หยื่อกวอ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ราก ทุบแล้วนำไปแช่น้ำใช่เบื่อปลา(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน)
ลำต้นและราก ทุบแล้วเอาแช่น้ำ เบื่อปลา ฤทธิ์แรงกว่า พอบือละ หรือแช่น้ำไว้ 1 อาทิตย์ นำไปรดผักที่ปลูกไว้ ช่วยฆ่าแมลงศัตรูพืช(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง