ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา พาโหมปลา, เครือย่าง
พาโหมปลา, เครือย่าง
Deeringia amaranthoides (Lam.) Merr.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Amaranthaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Deeringia amaranthoides (Lam.) Merr.
 
  ชื่อไทย พาโหมปลา, เครือย่าง
 
  ชื่อท้องถิ่น บ่ะดู้สะมึ,บ่ะดู้ป่า,ผักขมป่า,บ่ะดู้หมึ(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้, ยอดอ่อน นึ่งเป็นผักจิ้มน้ำพริก หรือนำไปแกง(ลั้วะ)
ใบ นึ่งเป็นผักจิ้มน้ำพริก(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง